Daily Archives: 21/03/2018

Danh mục hàng không được nhập vào Mỹ

Mỹ rất thoáng về thực phẩm nhưng cũng rất khó tính về thực phẩm mang vào Mỹ, để rõ hơn An Tín Phát Express chia sẻ Danh mục hàng không được nhập vào Mỹ để Quý khách có nhu cầu mang theo hay gửi hàng qua dịch vụ sang Mỹ. Những mặt hàng không được phép mang […]