Daily Archives: 06/04/2018

Phụ phí nhiên liệu FedEx Express cập nhật

Phụ phí nhiên liệu FedEx Express Cập Nhật Phụ phí nhiên liệu hay còn gọi là phụ phí xăng dầu, sự thay đổi trong giá nhiên liệu dẫn đến biến động về các chi phí cho ngành vận chuyển, vì vậy biểu phụ phí nhiên liệu biến thiên cập nhật theo thị trường có thể tăng, giảm hoặc […]

Phụ phí nhiên liệu UPS Express cập nhật

Phụ phí nhiên liệu UPS Express Cập Nhật Sự thay đổi trong giá nhiên liệu dẫn đến biến động về các chi phí cho ngành vận chuyển, vì vậy biểu phụ phí nhiên liệu biến thiên cập nhật theo thị trường có thể tăng, giảm hoặc huỷ bỏ, song song với những biến động trong giá nhiên liệu. Biểu phụ […]

Phụ phí nhiên liệu TNT Express cập nhật

Phụ phí nhiên liệu TNT Express Cập Nhật Sự thay đổi trong giá nhiên liệu dẫn đến biến động về các chi phí cho ngành vận chuyển, vì vậy biểu phụ phí nhiên liệu biến thiên cập nhật theo thị trường có thể tăng, giảm hoặc huỷ bỏ, song song với những biến động trong giá nhiên liệu. Biểu phụ […]

Phụ phí nhiên liệu DHL Express cập nhật

Phụ phí nhiên liệu DHL Express Cập Nhật Sự thay đổi trong giá nhiên liệu dẫn đến biến động về các chi phí cho ngành vận chuyển, vì vậy biểu phụ phí nhiên liệu biến thiên cập nhật theo thị trường có thể tăng, giảm hoặc huỷ bỏ, song song với những biến động trong giá nhiên liệu. Biểu […]