Daily Archives: 16/05/2019

Vận tải đường biển, Gửi hàng bằng đường biển đi nước ngoài

Gửi hàng bằng đường biển đi nước ngoài là một dịch vụ mới tại An Tín Phát Express tại có giá cước vận tải đường biển đi nước ngoài tiết kiệm mà không phải mất quá nhiều thủ tục rườm ra phức tạp. Vận tải đường biển là gì ? Vận tải đường biển là hoạt động vận tải […]