Chính sách chuyển tiền

A. Chính sách chung

Dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài:

 • Đối với công dân Việt nam:
  • Khách hàng điền vào Giấy đề nghị chuyển tiền theo mẫu của An Tín Phát Express
  • Chứng minh thư nhân dân
  • Giấy tờ chứng minh mục đích chuyển tiền
  • Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân
 • Đối với khách hàng là người nước ngoài:
  • Hộ chiếu /Visa nhập cảnh còn hiệu lực
  • Giấy tờ chứng minh lương và thu nhập hợp pháp của nhà đầu tư
  • Tờ khai hải quan lúc nhập cảnh nếu cần chuyển số tiền trên 5000USD
 • Ghi chú: Mục đích chuyển tiền ra nước ngoài của cá nhân
  • Chi phí học tập, chữa bệnh cho bản thân hoặc thân nhân
  • Chi phí cho công tác, du lịch thăm viếng ở nước ngoài
  • Trả các loại phí cho nước ngoài
  • Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài
  • Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài
  • Trang trải chi phí khi định cư ở nước ngoài
  • Các trường hợp chuyển tiền vãng lai một chiều khác

Chính sách trả tiền bên USA

 • An Tín Phát làm thủ tục, hợp đồng cam kết của dịch vụ chuyển tiền khi nhận chuyển tiền
 • Người đại diện của An Tín Phát Express sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản của người nhận tại USA
 • Chụp lại biên lại và An Tín Phát Express sẽ thông báo lại cho người chuyển hoàn tất thủ tục.
 • Thanh lý hợp đồng

An Tín Phát Express xin chúc Quý Khách mọi điều tốt lành !