Dưới đây là Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện khi cần gửi hàng đi nước ngoài cần lưu ý:

  1. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện Châu Á ( bấm xem tại đây )
  2. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện Châu Âu ( bấm xem tại đây )
  3. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện Châu Mỹ ( bấm xem tại đây )
  4. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện Châu Phi ( bấm xem tại đây )
  5. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện Châu Úc ( bấm xem tại đây )

Những mặt hàng gửi có điều kiện có nghĩa là nếu hải quan nước đến không cho nhập sẽ bị tịch thu tiêu hủy hàng và dịch vụ vận chuyễn sẽ không hỗ trợ đền bù dù là cước phí hay hàng gửi đã bị hủy.

An Tín Phát Express xin chúc Quý Khách mọi điều tốt lành !