Dưới đây là các nước nằm trong Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện Châu Á, Quý khách gửi hàng cần xem qua trước khi gửi .

 1. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện vào Singapore ( bấm xem tại đây )
 2. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện vào China ( Trung Quốc ) ( bấm xem tại đây )
 3. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện vào Hongkong ( bấm xem tại đây )
 4. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện vào Malaysia ( bấm xem tại đây )
 5. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện vào INDIA ( Ấn Độ ) ( bấm xem tại đây )
 6. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện vào Thái Lan ( bấm xem tại đây )
 7. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện vào Indonesia ( bấm xem tại đây )
 8. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện vào Philippines ( bấm xem tại đây )
 9. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện vào Myanmar ( bấm xem tại đây )
 10. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện vào Lào ( bấm xem tại đây )
 11. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện vào Korea ( Hàn Quốc ) ( bấm xem tại đây )
 12. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện vào Japan ( Nhật Bản ) ( bấm xem tại đây )
 13. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện vào Brunei Darussalam ( bấm xem tại đây )
 14. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện vào UNITED ARAB EMIRATES ( bấm xem tại đây )
 15. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện vào QATAR  ( bấm xem tại đây )
 16. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện vào SAUDI ARABIA ( bấm xem tại đây )

CÓ THỂ BẠN SẼ QUAN TÂM !

Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện Châu Âu