Dưới đây là các nước nằm trong Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện Châu Mỹ, Quý khách gửi hàng cần xem qua trước khi gửi .

  1. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện vào Ác-hen-ti-na (Argentina) ( bấm xem tại đây )
  2. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện vào Braxin (Brazil) ( bấm xem tại đây )
  3. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện vào Ê-cu-a-đo (Ecuador) ( bấm xem tại đây )
  4. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện vào Me xi co (Mexico) ( bấm xem tại đây )
  5. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện vào Hoa Kỳ (United States of America) ( bấm xem tại đây )
  6. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện vào U ru guay (Uruguay) ( bấm xem tại đây )
  7. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện vào Ca na đa (Canada) ( bấm xem tại đây )
  8. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện vào Cộng hoà Pa-na-ma (Panama Rep.) ( bấm xem tại đây )
  9. Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện vào Paraguay ( bấm xem tại đây )

An Tín Phát Express xin chúc Quý Khách mọi điều tốt lành !

CÓ THỂ BẠN SẼ QUAN TÂM !

Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện Châu Á
Danh mục hàng cấm gửi và gửi có điều kiện Châu Âu