Giải pháp Xanh DHL Express

Các tuyến đường vận tải tối ưu hóa, xe nhiên liệu thay thế và nhà kho hiệu quả về năng lượng: Đó là nhiều cách để giảm lượng khí thải CO2 nguy hại đối với khí hậu và những tác động môi trường khác trong việc vận chuyển và trữ hoàng hóa. Khi làm việc với khách hàng của mình, chúng tôi muốn tận dụng tiềm năng này. Tại DHL, chúng tôi gọi đó là GOGREEN. Chúng tôi tin rằng bảo vệ môi trường và thành công kinh doanh không chỉ tương thích nhau, mà còn liên kết chặt chẽ với nhau. 

Sản phẩm và Dịch vụ HÀNH TRÌNH XANH

Với chuyên môn và sự hiện diện toàn cầu của mình, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng kinh doanh của mình một danh mục rộng lớn các sản phẩm và dịch vụ xanh. Bằng cách cung cấp Báo cáo Carbon chi tiết, chúng tôi cho khách hàng thấy họ đang đứng ở đâu về mặt khí thải nhà kính. Mặc dù lượng khí thải CO2 có tác động dịch vụ kho vận lớn nhất lên thay đổi khí hậu, chúng tôi còn báo cáo về các khí nhà kính (GHG) khác như methane hay oxid ni tơ. Và đúng theo chuẩn liên ngành “Giải trình và Báo cáo Chu kỳ Sản phẩm Khí nhà kính” được thừa nhận quốc tế, chúng tôi còn chú ý đến khí thải thượng lưu xuất phát trong sản xuất và vận chuyển nhiên liệu và năng lượng.
Trong dịch vụ Tối ưu hóa Xanh, chúng tôi làm việc cùng với khách hàng để nhận dạng các lĩnh vực để cải thiện, và những cách thức để đạt việc giảm lượng khí thải nhà kính. Chúng tôi phân tích toàn bộ dây chuyền kho vận của khách hàng mình, và cùng làm việc với khách hàng để tối ưu hóa các tuyến đường thương mại và các phương thức vận chuyển. Ngoài ra, chúng tôi gợi ý những cách thức để cải thiện năng suất môi trường chung của khách hàng.
Và để bù lượng khí thải không thể tránh, chúng tôi cung cấp dịch vụ Khi hậu Trung tính. Tham gia vào chương trình buôn bán khí thải tự nguyện, chúng tôi mua tín dụng carbon từ các dự án chọn lọc, giảm khí thải và có lợi cho cộng đồng địa phương. Từ tháng giêng năm 2014 chúng tôi không chỉ bù CO2 mà cả các khí thải nhà kính khác như methane hoặc oxid ni tơ, lấy GOGREEN từ carbon trung tính đến khí hậu trung tính. Căn cứ vào nghị định thư GHG mới cho Sản phẩm chúng tôi còn đưa khí thải thượng lưu từ sản xuất và vận tải nhiên liệu và năng lượng.

Chúng tôi tin tưởng và mong muốn sự thành công trong việc kinh doanh của quý khách. Cũng là sự thành công của chúng tôi. Dịch vụ vận chuyển của DHL Express luôn phục vụ khách hàng với tất cả sự tận tâm của mình.

hotline: 0922.878.878 – 926.878.878