Phần mềm chuyển phát nhanh quốc tế

Giải pháp tối ưu cho dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế. Tiện lợi và kiểm soát hoàn toàn tài chính cũng như đơn hàng !

PHẦN MỀM CHUYỂN PHÁT NHANH TRONG NƯỚC

Giải pháp tối ưu cho dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước. Tiện lợi và kiểm soát hoàn toàn tài chính cũng như đơn hàng !

PHẦN MỀM SHIP COD ( GIAO HÀNG THU HỘ TIỀN

Giải pháp tối ưu cho dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước. Tiện lợi và kiểm soát hoàn toàn tài chính cũng như đơn hàng !

TÍNH NĂNG CƠ BẢN

Các tính năng của phần mềm đơn giản, dễ sử dụng và đặc biệt Kiểm soát chặt chẽ các đơn hàng, chặng đi – chặng đến – Kiểm soát 99,999% dòng tiền,…

Tạo đơn hàng Online

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Xử lý đơn hàng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Kiểm soát đơn hàng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Kiểm soát tiền COD

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Kiểm soát Công Nợ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Tracking Online

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.