Phụ phí nhiên liệu TNT Express cập nhật

Phụ phí nhiên liệu TNT Express Cập Nhật

Sự thay đổi trong giá nhiên liệu dẫn đến biến động về các chi phí cho ngành vận chuyển, vì vậy biểu phụ phí nhiên liệu biến thiên cập nhật theo thị trường có thể tăng, giảm hoặc huỷ bỏ, song song với những biến động trong giá nhiên liệu.

An Tín Phát Express xin chúc Quý Khách mọi điều tốt lành !