Chuyên trang Tracking bill Online, Quý khách nhập mã bill đã tạo/ gửi qua dịch vụ An Tín Phát Express và bấm ” Tra cứu mã vận đơn” để xem chi tiết đơn hàng đã gửi. Trong Tracking bill Online sẽ hiển thị:

  1. Nơi gửi + nơi nhận
  2. Tình trạng hàng hóa đang ở đâu
  3. Số Kiện hàng đã gửi
  4. Thời gian dự kiến giao hàng
  5. Thông tin giao hàng